Naziv projekta:
Poboljšanje konkurentnosti, učinkovitosti i zaposlenosti kroz ulaganje i primjenu IKT


Kratak opis projekta, ciljevi i očekivani rezultati:

Projekt „Poboljšanje konkurentnosti, učinkovitosti i zaposlenosti kroz ulaganje i primjenu IKT“ odnosi se na početno ulaganje u nabavu i nadogradnju informacijske i komunikacijske tehnologije radi postizanja dugoročne  tvrtke. Opći cilj projekta je jačanje konkurentnosti tvrtke, dok specifični ciljevi obuhvaćaju: Modernizacija IKT opreme, optimizacija poslvonih procesa tvrtke, jačanje ljudskih potencijala te rast prihoda i upravljanje profitabilnošću.


Ukupna vrijednost Projekta: 463. 593, 13 HRK


Ukupni prihvatljivi troškovi: 360.874, 50 HRK


Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava: 239.214, 05 HRK


Razdoblje provedbe Projekta:  01.09.2020. do 01.03.2021.


Kontakt osoba za više informacija: Ana Tulić, mob: 091 119 2003


Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Trans Trade d.o.o.


Više informacija: www.strukturnifondovi.hr